Klubbhistorik

1948
Klubben bildades den 28 maj 1948.
Att leda det första sammanträdet utsågs Verkmästare Emil Th Larsson.
Som ordförande valdes Landfiskal Harry Resar.
Redan första året erhölls 29 st medlemmar
5 st pistoler skall ansökas om att få lånas ur Kronans förråd.
Årsavgiften bestämdes till 5:-.
Klubben ska arrendera den korthållsbana som disponeras av
Tidaholms Skytteförening för en kostnad av 30:-/år.
I skrivelse den 5 juni till Svenska Pistolskytteförbundet anhöll klubben om inträde i
pistolskytteförbundet och denna framställan bifölls den 17 juli, då klubben erhöll
medlemsnummret 605.
Det inköptes skyttematerial för en summa av 48,50kr
bl.a. 20 precisionstavlor a`26öre.
1949
Klubben anhöll den 10 mars om inträde i Skaraborgs Pistolskyttekrets.
Medlemsantal 32 st
1950
Av 50 st medlemmar har endast 23 skjutit och av dessa endast 16
mer än 60 skott. Sammanlagt ha bokförts 649 skjutna serier, dvs ca 3900 skott.
Vid Kretsmästerskapet i Karlsborg deltog Tpsk med 6 skyttar.
I det individuella mästerskapet hade Nils Fransson ledningen före sista skottet
i hela tävlingen, men sköt då ett dåligt skott ( sannolikt för lite krut i patronen)
det blev en 6:a, och hamnade därmed på 2:a plats.
Skaraborgsserien kom laget 3:a i div II.
Under året återkallades de av Kronan utlånade pistolerna, Men klubben
anförskaffat 5 st Lahti (m/40) a´210 kr.
En höstmässa anordnades i samförstånd med Sandberg Tivoli 6-11 okt.
Ett lotteri anordnades med 30,000 lotter där första vinst var en motorcykel,
av märket Husqvarna, till ett värde av 1362,50.
Nyårsafton anordnade klubb sin första skidskjutning med pistol.
1951
9st anmälda till Rikstävlingen på Hemortens banor.
1952
Aktiviteten låg nere i klubben.
1953
Ny ordförande Skogsvaktare Edgar Borelius
Enär ingen verksamet bedrivits under 1952 beslöt styrelsen på
årsmötet att trots ringa intresse att veksamheten skulle fortsätta.
1954
20 medlemmar varav 12 aktiva, 3st med guldmärke.
Ett utdrag ur verksamhetsberättelsen för år 1954:
Intresset för Tpsk har sedan senaste årsmötet varit ganska ringa.
Var skall man söka skulden till att aktiviten icke är större?
En var av medlemmarna kan själv svara härpå.
Vad har jag gjort för att föra Tpsk vidare? Svar: Intet.
En svala gör ingen sommar och detta är användbart på Tpsk:s verksamhet.
Önskemål för årsmötet: Val av ny styrelse med ett levande intresse för skytte.
Undertecknat H Larsson.
1955
Ett duellställ för 2 figurer och ett nytt lås i stora kuren gjordes.
Nya skjutbord skulle behövas.
1956
Klubben anordnade för första gången en skjutning för utomstående
föreningar, kretsmästerskap i fältskjuning med 74 deltagare.
1957
Klubben segrade för första gången i skaraborgserien div 2.
En korpserie har anordnats för Tidaholms Verken.
Prollius har ordnat 12 st nya tavelställ, som dock ej ännu är uppsatta.
1958
Banan godkändes muntligen av Landsfiskalen Resar för pistolskytte.
1959
Medlemavgiften höjs från 5 kr till 7 kronor då förbundet tar 2 kr för
varje aktiv medlem blir det inte mycket kvar till klubben.
Kretsmästerskapet i fältskjutning anordnades på förfrågan av
kretsens sekr. Linder.
1960
Ny ordförande Sten Håkansson.
Ett årligen återkommande tävling i skol- och fältskjutning med ett gemensamt
vandringspris med Kaflås Pistolklubb.
1961
Allan Ingvald landsdelsmästare i klass 2B.
1962
Klubben anordnat kretsmästerskap i skolskjutning.
26 medlemmar varav 15 aktiva.
Allan Ingvald kretsmästare i klass B i skolskjutning.
Tpsk vann 5-manna laget.
1963
Anders Hassme´n ny ordförande.
1964
Månadsskjutningarna delades mellan Allan Ingvald, Rolf Johansson och Leif Eklund.
1965
Lennart Engström ny ordförande.
Tpsk vann div II i skaraborgsserien utan en enda förlust.
1966
Klubbmästare i fältskjutning blev Herr Rolf Johansson.
1967
Martinssons Vandringspris instiftades.
1968
Herr Arne Wilhelmsson ny ordförande.
Medlemsavgiften höjdes till 10 kr.
1969
Karl-Evert Martinsson ny ordförande.
1970
Rolf Johansson kretsmästare i fältskjutning i Brännebrona.
En revolver cal.22 har inköpts.
1971
En materialbod har satts upp och att även en klubbstuga blivit inredd i den sk.
provskjutningsstugan.
Kretsmästerskapet i fältskjutning anordnades tillsammans med Kaflås Pk.
En pistol och en revolver har inköpts.
1972
Klubben försäljer den sista av klubbens Lahti m40.
Frågan om duellskytte togs upp om intresse fanns bland skyttarna.
Ekonomisk tillskott från Julglöggsförsäljning på Gamla torget.
1973
38 medlemmar varav 29 aktiva.
Kretsmästerskapet i fältskjutning anordnades tillsammans med Kaflås Pk.
1974
Medlemsavgiften höjdes till 15 kr.
40 medlemmar.
Kretsmästerskapet i fältskjutning anordnades tillsammans med Kaflås Pk.
Några styrelsemedlemmar har deltagit i möten angående det tilltänkta
skyttecentret.
Torgny Pettersson har tillverkat en duell ställning och det skall
han ha mycket tack för.
1975
Tidaholms skyttar i möte med kommun angående byggande av skyttecenter
för första gången.
1976
50 st medlemmar. Medlemsavgiften höjdes till 20 kr.
1977
Luftpistolskyttet startade i Hökensåsskolans källare. 3st Whalter luftpistoler
inköptes.
Kretsmästerskapet i fältskjutning arrangerades.
1978
Medlemsantal 59 st.
Klubben ansvarade för en station på SM:et.
Luftpistolerna Whalter byttes mot 2 st Feinwerkbau.
Medlemsklunsen startades med vinst med ca. 2250 kr.
Damklubben startades.
Ett lag till anmäldes Hockey-Bockeyn.
1979
Medlemsavgifetn höjs till 25 kr.
73 st medlemmar.
I serieskjutningen deltog 33 skyttar
38 st märken utdelades.
Sören Rehn tog sitt första Krets-Mästerskap i banskjutning.
Han vann även den s.k. Vallemaran.
1980
Nils-Åke Johansson ny ordförande.
Klubben ansluter sig till Sportskytteförbundet och deltager med 1 lag
i Sportpistol.
Klubben arrangerar Krets-Mästerskapet i banskytte på Lövsjötorp
Instiftade vandringspris mellan bågskytteklubben och psk.
1981
53 st medlemmar och 113 märken utdelades. 66st standardmedaljer.
Medlemsavgiften höjdes till 40 kr. junorer 20 kr.
I samband med duellskjutningen mot Kaflås Pk anornade klubben ett
kommunmästerskap i duell under Kulturveckan där alla deltagare fick
ett diplom.
1982
Klubben blev Västsvenska Mästare i vpngr C.
En duellautomatic införskaffades.
1983
47 st medlemmar.
Kretsmästerskapet anordnas i fältskjutning.
Klubben beviljade ett lån på 450 kr till Hockey-Bockeyn.
10.000 i anslag från kommunen för inköpandet av duellautomaticen.
Klubben ansökte och beviljades inträde i Tidaholms Idrottsallians.
Sören Rehn Kretmästare i fältskytte för första gången.
1984
Medlemsavgiften höjs till 40 :- efter votering.
Kommunen kontaktades ang. byggnadslov för uppförande av tak vid skjutbanan, detta
beviljades ej.
Damklubben överlämnade en gåva på 2000:-.
1985
Klubben anordnar Nationell fältskjutning i samarbete med Kaflås.
Antal medlemmar 47, erövrade märken ca: 100 inlk. luftpistol.
Skaraborgspokalen startades i samarbete med Kaflås Pk, Vallebygden och
Horns Psk.
1986
Ove Holmberg ny ordförande.
Klubben arrangerade en nationell fältskjutning i Folkabo samt krets-mäster-
skapet i bana på Lövsjötorp tillsammans med Kaflås Pk.
Damklubben överlämnade en gåva på 2000:-.
43 st medlemmar och 85 skyttemärken.
1987
Sören Rehn ny ordförande.
Ove Holmberg kretsmästare i fältskjutning i vpngr C.
Skyttealliansen köper AMS-baracker till det planerade skyttecentret.
1988
Klubben firade 40-års jubileum med en tävling på skjutbanan och avslutade
med fest i Biblotekshusets källare.
Medlemsavgift höjs till 50 kr.
Ove Stackå invaldes som styrelseledamot i kretsstyrelsen.
Klubben arrangerade en egen nationell fältskjutning i Folkabo under
namnet Marbodalsträffen.
1989
Klubben och Kaflås Pk arrangerade kretsmästerskapet i fältskytte.
1990
Det årliga utbudet i duell mellan Tpsk och Kaflås Pk har tyvärr på Kaflås
begäran lagts ned.
1991
Tpsk vann skaraborgserien div 2.
På årsmötet med skyttealliansen meddelades att det blir inget skyttecenter
i St. Kleven.
1992
Medlemsavgiften höjs till 60 kr.
Sören Rehn segrade i Hemmabanetävlingen i Sportpistol.
1993
Mats Gustavsson kretsmästare i fältskytte klass B.
Tpsk vann 3-manna grov.
1994
Medlemsavgift höjs till 100 kr.
Ett nytt klubbemblem antogs av årsmötet.
1995
Sören Rehn tog bronsmedalj i SM:ets banskjutning.
Klubben var med och arrangerade SM fältskjutning med egen station
både i C och Grovbana.
1996
Sören Rehn tilldelades Idrottalliansens guldmedalj.
Ett klubbmöte tar beslut om att ansöka om att få bygga en skjuthall.
Försäljning av bingolotter startade för finansiering av byggande av skjuthall.
1997
Arbetet fortskrider med planeringen av skjuthallen utöver den vanliga aktiviteten.
1998
Klubben firade 50-års jubileum
Tillbaks till topp på sidan